Jsme atestovaní lékaři v oborech urologie a dermatologie. Poskytujeme komplexní ambulantní urologickou a dermatologickou péči na špičkové úrovni včetně  ambulantních operačních výkonů. Sídlíme v Praze.

Aktuality :

 

Od 1. 4. 2020 přijímáme nové klienty

Naše ambulance v době lockdownu fungují BEZ OMEZENÍ !!!!

Nadále pečujeme o naše akutní i chronické pacienty.

 

Upozornění pro klienty VZP a VoZP!!!!

V tuto chvíli nemáme uzavřený smluvní vztah s pojišťovnou VZP ani VoZP. Pojišťovny zatím neprojevily zájem s námi smlouvu uzavřít vzhledem k dostatečně zajištěné péči v této lokalitě. Nicméně chceme dále s oběma pojišťovnami jednat. S ostatními pojišťovnami máme smlouvy uzavřené (207, 211, 205, 209, 213 - viz níže).

UroDerm Medical

Chceme poskytovat nejkvalitnější služby v obou oborech na základě dlouhodobě získávaných znalostí na klinických pracovištích, kde jsme se opakovaně podíleli na klinicko-výzkumné činnosti. Naše ordinace jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji. Současně je naší předností schopnost s klienty jednat srozumitelně a empaticky

Naše úspěchy

  • 1. místo v soutěži České urologické společnosti o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013 publikovanou v časopise s Impact faktorem

  • 3.místo za nejlepší posterovou prezentaci na onkologickou tématiku v rámci Central European Meeting, které se konalo v roce 2017 v Plzni. Poster byl následně aktivně prezentován následující rok na kongresu Evropské urologické společnosti v Kodani.

Články

Prostory

V urologické ambulanci disponujeme vysoce kvalitním ultrazvuk. přístrojem, urodynamickou aparaturou včetně uroflowmetrie a flexibilním cystoskopem, v dermatologické ambulanci videodermatoskopií s možností porovnání vývoje kožních afekcí v čase a také plně vybaveným sálkem s možností provádění laserových i menších dermatochirurgických, estetických a urologických výkonů.

Smluvní partneři

(pouze urologie)