top of page
růžový hák.png

Dermatologie - specializovaná ambulance pro vyšetření znamének

Naše ordinace se zaměřuje na diagnostiku a prevenci kožních nádorů. Důvodem je zejména neustálý nárůst jejich incidence. Podobně jako jiné obory, i kožní specializace prošla v posledních letech výraznými změnami. Nové optické technologie dnes v rukou zkušeného lékaře významně zpřesňují diagnostiku kožních onkologických onemocnění v jejich časnějších stadiích.

  • Disponujeme plně vybaveným dermatochirurgickým sálkem, se zavedeným operačním programem k odstranění kožních útvarů.

  • Jsme vybaveni nejmodernějšími technologiemi v oboru dermatologie k vyšetření znamének a jiných kožních útvarů.

Smluvní pojišťovny:

  • OZP (207), ZPMV ČR (211), ZPŠ (209), RBP (213)

Preventivní vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Lze využít příspěvky v rámci benefitů dané zdravotní pojišťovny

Co nabízíme

  • Vyšetření pigmentových skvrn – zahrnuje komplexní kožní vyšetření se zaměřením na prevenci kožních nádorů s využitím digitální epiluminiscenční videodermatoskopie.

  • Operační zákroky na kůži v lokální anestezii k odstranění celého spektra kožních útvarů, v případě indikace včetně histologického vyšetření.

  • Laserové výkony za účelem léčebným a estetickým.

Co nabízíme

Proč je prevence důležitá

Nejobávanější kožní nádor je bezesporu maligní melanom. Patří mezi nádory s nejrychleji rostoucí incidencí, která se navíc trvale zvyšuje. Rizikoví jsou zejména lidé světlého fototypu, s vysokým počtem „znamének“, s rodinnou anamnézou melanomu a lidé nadměrně exponování UV záření. Každé spálení kůže zejména v dětství zvyšuje do budoucna rizika kožních nádorů. Základem úspěšné léčby maligního melanomu je jeho včasné rozpoznání a chirurgické odstranění. Dermatoonkologické vyšetření nelze nahradit telefonickým rozhovorem ani vyfocenou fotkou. Lékař - dermatolog kromě anamnézy a klinického vyšetření navíc analyzuje množství dermatoskopických obrazových informací, které jsou souhrou určitých diagnostických algoritmů a vyžadují dlouholetou praxi lékaře a přítomnost pacienta při vyšetření. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že nezřídka pacient přichází k vyšetření s naprosto benigním útvarem, který mu dělá starosti a naopak útvary, které jsou vysoce rizikové doposud považoval za bezpečné, nebo o nich obvykle ani neví. 

Proč je prevence důležitá

Co je to dermatoskopie

Dermatoskopie je neinvazivní přístrojovou vyšetřovací metodou, která nám umožňuje vizualizovat struktury, které není možné vidět pouhým okem. V některých případech využíváme digitální dermatoskopii, včetně nejmodernějších softwarů umožňujících matematicky analyzovat, sdílet a porovnávat získaná data a využívat možnosti telemedicíny.

Co je to dermatoskopie

Ceník

Ceník
bottom of page