Dermatologie

růžový hák.png
 • Jsme ordinací, která poskytuje péči o celé spektrum kožních nemocí.

 • Naší specializací je zejména diagnostika a prevence kožních nádorů.

 • Disponujeme plně vybaveným dermatochirurgickým sálkem, se zavedeným operačním programem k odstranění kožních útvarů.

 • Jsme vybaveni nejmodernějšími technologiemi v oboru dermatologie k vyšetření pigmentových skvrn.

Co nabízíme

 • Vyšetření pigmentových skvrn – zahrnuje komplexní kožní vyšetření se zaměřením na prevenci kožních nádorů s využitím digitální epiluminiscenční videodermatoskopie.

 • Operační zákroky na kůži v lokální anestezii k odstranění celého spektra kožních útvarů, v případě indikace včetně histologického vyšetření.

 • Laserové výkony za účelem léčebným a estetickým.

 • Diagnostika a léčba různých typů ekzémů, akné, růžovky, infekčních nemocí kůže a nehtů, autoimunitních onemocnění.

 

Kdy k dermatologovi

 • Preventivní kožní vyšetření obvykle 1xročně a to zejména u lidí světlého fototypu, s velkým počtem znamének, rodinnou anamnézou melanomu, vysokou intermitentní expozici UV záření, na imunosupresivní léčbě, onkologičtí pacienti.

 • Kožní útvary různého vzhledu zejména ty, které vznikly nově, nemizí a nehojí se.

 • Kožní potíže, které neustupují při běžné péči o kůži.

 • Pacienti ohroženi pohlavně přenosnými nemocemi, obvykle po rizikovém pohlavním styku. Objevit se může výtok, kožní i slizniční projevy, pánevní bolesti a jiné.

Proč je prevence důležitá

Nejobávanější kožní nádor je bezesporu maligní melanom. Patří mezi nádory s nejrychleji rostoucí incidencí, která se navíc trvale zvyšuje. Rizikoví jsou zejména lidé světlého fototypu, s vysokým počtem „znamének“, s rodinnou anamnézou melanomu a lidé nadměrně exponování UV záření. Každé spálení kůže zejména v dětství zvyšuje do budoucna rizika kožních nádorů. Základem úspěšné léčby maligního melanomu je jeho včasné rozpoznání a chirurgické odstranění. Dermatoonkologické vyšetření nelze nahradit telefonickým rozhovorem ani vyfocenou fotkou. Lékař - dermatolog kromě anamnézy a klinického vyšetření navíc analyzuje množství dermatoskopických obrazových informací, které jsou souhrou určitých diagnostických algoritmů a vyžadují dlouholetou praxi lékaře a přítomnost pacienta při vyšetření. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že nezřídka pacient přichází k vyšetření s naprosto benigním útvarem, který mu dělá starosti a naopak útvary, které jsou vysoce rizikové doposud považoval za bezpečné, nebo o nich obvykle ani neví. 

 
 

Co je to dermatoskopie

Dermatoskopie je neinvazivní přístrojovou vyšetřovací metodou, která nám umožňuje vizualizovat struktury, které není možné vidět pouhým okem. V některých případech využíváme digitální dermatoskopii, včetně nejmodernějších softwarů umožňujících matematicky analyzovat, sdílet a porovnávat získaná data a využívat možnosti telemedicíny.