top of page

Online rezervace

Klienti, kteří využívají Doplňkových služeb, se objednávají v Klientské sekci !!!

Za první vyšetření v anglickém jazyce pro klienty smluvních pojišťoven účtujeme poplatek 500Kč.

bottom of page