top of page

Proč fúzní biopsie?

Karcinom prostaty patří mezi jedny z nejčastějších nádorů v mužské populaci. Je několik důvodů, proč se výskyt tohoto onemocnění zvyšuje. Jednak se prodlužuje průměrná délka života, ale mimo jiné se zdokonaluje diagnostický postup. Zavedení testování PSA (prostatický specifický antigen) zásadně přispělo k časnému odhalování karcinomu prostaty. Nicméně pouhé zvýšení PSA neznamená, že muž má karcinom. Pro potvrzení této diagnózy je potřeba podstoupit biopsii prostaty, tj. odebrání vzorků tkáně přímo z prostaty. Nejdříve se zvýšení výtěžnosti biopsie podařilo dosáhnout zvýšením počtu odebraných vzorků. Doporučený počet odebraných vzorků je 10-12. Nicméně u opakovaných biopsií se pohybuje množství i kolem 16-18 vzorků. Dokonce jsme se setkávali i s vyšším počty u tzv. saturačních biopsií. Zavedení magnetické rezonance a standardizování zobrazení a hodnocení MRI obrazů nám umožňuje významně zvýšit záchyt nádoru při snížení nebo zachování celkového počtu odebraných vzorků. Jak toho dosáhneme? Máme k dispozici technologii, při které spojujeme a synchronizujeme obraz z MRI s živým ultrazvukovým obrazem při biopsii prostaty. Na snímcích z magnetické rezonance rentgenolog označí ložiska, která se skórují na 5 stupňové škále od pravděpodobně benigních nálezů po podezřelá ložiska s karcinomem prostaty. Během biopsie si podezřelá ložiska na snímku označíme a ty se následně promítnou do živého UZ obrazu (fúzní biopsie). Pak už zbývá jen přesně zacílit bioptickou jehlu a odebereme tkáň. Záchyt karcinomu se u rizikových MRI nálezů pohybuje mezi 80-100%. Tímto způsobem jsme schopni odhalit i nádory velikosti kolem 4-5mm.

687 zobrazení1 komentář

1件のコメント


Václav Řehák
Václav Řehák
2021年6月07日

Je to úžasné , pane doktore, co dnes lékařská věda dosáhne. Četl jsem o této metodě v ENG a zajímalo by mě, o kolik vzorků v průměru se poté bioptické vyšetření snížilo ? Jak Vás znám, předpokládám, že pacienta vždy před biopsií informujete o povaze vyšetření a kolik bioptických jehel do prostaty vyšlete...

Chválím UroDerm Medical za sympatické, sdělné a funkční stránky.🎀

いいね!
bottom of page