top of page

Preventivní vyšetření v urologii a dermatologii


Ve 20. a 21. stolení zcela zjevně došlo k razantnímu posunu v možnostech diagnostiky nemocí a jejich léčby. Od zavedení asepse při chirurgických výkonech přes objevení a další vývoj antibiotik, očkování, přes vývoj zobrazovacích metod a farmaceutických produktů pro léčbu celé škály onemocnění došlo k jednoznačnému prodloužení života lidí. S vyšším dožitím však přicházejí větší nároky na zdraví. Právě onkologická onemocnění (rakovina) jsou asi největší obavou mnoha lidí. Spoléhat se na domněnku, že nikdo v rodině neměl rakovinu, není rozumné, protože nejen geny hrají roli ve vývoji onkologických nemocí. A právě prevence má za cíl případná onemocnění zachytit v časném stádiu nebo jim dokonce předejít.


Kožní nádory a nádory prostaty jsou nejčastějšími onkologickými onemocněními v populaci. Melanom se může vyskytnout u lidí v kterémkoli věku. Jedná se o jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Stejně tak rakovina prostaty je u mužů mimo kožní nádory nejčastějším nádorovým onemocněním. Postihuje muže nejčastěji ve věku 60-80 let, ale nejsou výjimkou muži mladší kolem 50. roku, ale i mladší. Rakovina varlat postihuje naopak spíše muže mladší 18-50let, dokáží velice rychle růst a metastazovat, ale na druhou stranu velice dobře reagují na následnou léčbu. Nicméně je potřeba onemocnění odhalit včas.


Nespornou výhodou v diagnostice kožních nádorů je právě to, že se vyskytují na kůži a jsou vidět. Jsou snadno vyšetřitelná. Bohužel zásadní chybou je spoléhat se na vyšetření pouhým pohledem. Znaménka je potřeba vyšetřit dermatoskopem. V dnešní době ale ani toto vyšetření nemusí být dostačující. V tomto směru vyšetření běžným dermatoskopem zcela jistě převyšuje vyšetření digitálním dermatoskopem. Při tomto vyšetření se vyfotí znaménko do počítače. Vzniklý obraz znaménka vidí lékař na monitoru mnohonásobně zvětšený a vidí jasně strukturu znaménka. Může si některé jevy na znaménku digitálně zvýraznit a tím lépe vyhodnotit, jaké riziko znaménko z hlediska budoucího vývoje do možného melanomu představuje a včas případně indikovat jeho odstranění. U nejistých znamének pak může lékař porovnávat nálezy při opakovaných preventivních vyšetřeních a včas odhalit změny znaménka, které můžou být předzvěstí vývoje do melanomu. Považuji důležité zmínit, že i nově vzniklá znaménka mohou představovat riziko, změna velikosti nebo barvy znaménka (ztmavení i výbled znaménka, případně i vymizení znaménka). Právě zkušenost a erudice lékaře je zásadní, proto je důležité, aby vyšetření znamének prováděl dermatolog, který se touto problematikou zabývá a disponuje patřičnou technikou.


U nádorů prostaty je situace poněkud složitější. V současnosti se v rámci preventivních vyšetření stanovuje z krve nádorový marker PSA (prostatický specifický antigen), jehož zvýšení může představovat vyšší riziko výskytu rakoviny prostaty. Toto vyšetření však není dostačující. Objevují se i nádory prostaty, při kterých není PSA zvýšené. Proto je při prevenci důležité, aby lékař vyšetřil prostatu prstem přes konečník (digitální rektální vyšetření). Tohoto vyšetření není potřeba se obávat. Na základě těchto 2 faktorů stanoví lékař riziko výskytu rakoviny prostaty. Právě hodnota PSA však může být zavádějící, protože jeho zvýšení může výsledkem pouhého zvětšení prostaty, zánětu prostaty, o kterém ani nemusíte vědět, infekcí močových cest. Proto je důležité, aby preventivní vyšetření a jeho výsledky interpretoval zkušený lékař - urolog.


U nádorů varlat je důležité samovyšetření varlat a vždy, když se vám něco nezdá, objednat se na specializované vyšetření na urologii, kde lékař provede odborné vyšetření včetně ultrazvuku varlat. Nicméně interpretace samovyšetření představuje u některých mužů problém a raději se svěří do rukou urologa, který preventivní vyšetření včetně ultrazvuku provede.


Mnoho lidí si bude klást otázku, kdy můžu jít na prevenci a zda bude prevenci hradit pojišťovna. V tomto směru jednoznačně hovoří vyhláška č. 70/2012 Sb., ve které je jasně definováno, na jaké preventivní prohlídky má pacient nárok a které pojišťovny proplácí ze zdravotního pojištění. Kožní prevence u dermatologa, vyšetření digitálním dermatoskopem ani preventivní urologické vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně např. na kožní prevence některé zdravotní pojišťovny přispívají v rámci svých benefitů a část nákladů pacientům zpětně proplatí.

Na našem pracovišti se na preventivní vyšetření specializujeme. Provozujeme poradnu pro pigmentové névy (znaménka), ve které se Vám dostane prvotřídního vyšetření digitálním dermatoskopem se všemi výhodami, které vyšetření tímto přístrojem přináší. Vyšetření trvá 45 minut a budou zdokumentována všechna riziková znaménka. Bude Vám doporučen další postup a termín další kontroly podle nálezu. V rámci urologie se na prevenci a diagnostiku urologických nádorů specializujeme. V rámci preventivního vyšetření bude kromě již zmíněných vyšetření proveden i ultrazvuk ledvin, močového měchýře, prostaty a varlat. Pokud v rámci prevence vznikne podezření na možnost výskytu rakoviny, indikujeme již v rámci zdravotního pojištění další vyšetření, která pomohou tuto nemoc odhalit a indikovat včas jeho léčbu.


Kdy se tedy objednat na preventivní vyšetření? Na kožní prevenci se objednejte vždy, když máte na těle větší počet znamének, když se objeví nové znaménko, když se stávající znaménko zvětší, změní svou barvu (ztmavnutí nebo výbled), když v rodině měl někdo melanom nebo jen vnitřně cítíte, že byste chtěli kožní preventivní vyšetření podstoupit. Na urologickou prevenci se objednejte, kdykoli máte pocit, že byste ji chtěli podstoupit - u mladších hlavně v rámci prevence rakoviny varlat, u mužů nad 45 let pak v rámci prevence rakoviny prostaty, u mužů nad 40let, pokud se v rodině výskyt brzký nádor prostaty (pod 60let věku), u jedinců, kteří měli v rodině nádor ledviny. Další doporučení budou lékařem sdělena na základě výsledků preventivního vyšetření.331 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page