top of page

Jakou roli hraje MRI před biopsií prostaty?Magnetická rezonance je v současné době nejlepší zobrazovací metoda, kterou máme v rámci diagnostiky karcinomu prostaty k dispozici. Významně převyšuje ultrazvukové vyšetření prostaty i CT. Ze zkušenosti mohu říct, že CT i transrektální ultrazvukové vyšetření prostaty (TRUS) nejsou zásadním přínosem pro stanovení diagnózy. Většina nádorů se na těchto zobrazeních neobjeví. Naopak multiparametrická MRI prostaty zásadním přínosem je. Prostata se zobrazuje v různých sekvencích, které pak hodnotí lékař. Snaží se identifikovat ložiska v prostatě a podle charakteristik, která jsou specifická pro různé sekvence zobrazení, tato ložiska skóruje na 5 bodové škále (PIRADS):

  • 1 - téměř jistě benigní (tato se v popisu běžně nezmiňují)

  • 2 - pravděpodobně benigní

  • 3 - nejisté povahy

  • 4 - pravděpodobně maligní

  • 5 - téměř jistě maligní

Z povahy popisků je vidět, že nikdy MRI není stoprocentní. Skóre vyjadřuje jen pravděpodobnost, že se jedná o zhoubný nádor. V tomto ohledu je zásadní zkušenost popisujícího lékaře, která může ovlivnit, zda se bude biopsie provádět. Na druhou stranu je potřebná také zkušenost urologa, který biopsii provádí, aby byl schopen sám snímky číst a případně popis korigovat. V našem souboru více než 500 fúzních biopsií jsme hodnotili pravděpodobnost pozitivního nálezu na karcinom u jednotlivých skóre:

  • PIRADS 2 - riziko přibližně 15%

  • PIRADS 3 - riziko přibližně 45%

  • PIRADS 4 - riziko přibližně 80-85%

  • PIRADS 5 - riziko téměř 100%

Drtivá většina pacientů měla provedenou MRI na pracovišti Klinika JL - MR v Praze 5, se kterou úzce spolupracujeme. Výhodou této spolupráce je vyladění MRI vyšetření tak, aby bylo velmi kvalitně provedené a obsahovalo sekvenci 3D T2, která zpřesňuje provedení fúze při samotné biopsii kvůli lepšímu prostorovému rozlišení. Proto i cílení bioptické jehly do ložiska je přesnější. Pracoviště disponuje 3T MRI přístrojem, což zvyšuje rozlišovací schopnost zobrazení.

Může však MRI plně nahradit biopsii prostaty? - Při současných možnostech zobrazení jednoznačně nemůže. Jednak popisem pouze stanovuje pravděpodobnost nálezu a vzhledem k tomu, že léčba karcinomu prostaty může zásadně změnit kvalitu života, nespokojíme se pouze s pravděpodobností, ale musíme mít jistotu. Důležitým faktem také je, že MRI nemusí všechny nádory zobrazit. Jednoduše řečeno, pokud je MRI negativní, ještě to neznamená, že v prostatě nemůže být tumor, i když riziko je poměrně malé. S tímto faktem také souvisí otázka, zda můžeme provádět pouze cílenou (fúzní) biopsii a vynechat odběr vzorků, které směřujeme do různých části prostaty bez specifického cílení. Víme, že např. u mužů, kteří podstupují biopsii prostaty poprvé, je riziko přítomnosti klinicky významného nádoru v necílených vzorcích 6 -12%. Tyto nádory by se pouhým odběrem cílených vzorků minuly. Proč tedy fúzní biopsii provádět? Odpověď je jednoduchá - významně více zachytíme klinicky významné nádory a tudíž pacienti podstoupí léčbu dříve a včas a navíc ušetříme muže další biopsie prostaty, kterou by nejspíše v budoucnu tito muži podstoupili.

Pokud byste měli o tato vyšetření zájem, neváhejte mě kontaktovat.


2 034 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page