top of page

Výsledky fúzních biopsií v našem souboru pacientů

V posledních 3 letech, během kterých provádím fúzní biopsie na ultrazvukovém přístroji Philips Affinity 70, jsem provedl biopsii 566 mužů (302 rebiopsií a 264 primárních biopsií), z toho 483 fúzní technikou. Spolupracuji s mnoha ambulantními urology v Praze a okolí, ale také ze vzdálenějších míst (Brno, Písek, Rakovník, Strakonice). Magnetickou rezonanci prostaty, která musí předcházet fúzní biopsii, provádíme v Klinice JL na 3T přístroji, který umožňuje velmi kvalitní zobrazení struktury prostaty. Pomocí nejmodernějšího UZ přístroje dokážeme velice přesně zacílit podezřelé místo z magnetické rezonance. Podle míry rizika detekce karcinomu prostaty můžeme ložiska z MRI rozdělit do 5 skupin (PIRADS1-5). Samozřejmě i výše PSA odpovídá riziku detekce, protože víme, že s rostoucím PSA roste i riziko karcinomu. Pro účely prezentace a také následnému dělení do rizikových skupin při záchytu karcinomu jsem vytvořil 5 skupin dle výše PSA:

A - PSA < 4ng/ml

B - PSA 4-10ng/ml

C - PSA 10-20ng/ml

D - PSA 20-50ng/ml

E - PSA > 50ng/ml


V následujících grafech uvidíte procentuálně vyjádřený záchyt karcinomu prostaty dle skupin PSA (první biopsie, opakovaná biopsie) a také dle PIRADS skóre ložiska na MRI (první biopsie, opakovaná biopsie).

Naše výsledky jsou vysoce kvalitní a převyšují publikované výsledky v recenzovaných mezinárodních časopisech.


809 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page